Balon Kjeldhal cu Slif SN 29/32, v= 500 ml

Cod produs: 9af76329c78e

Detalii produs

Balon Kjeldhal cu Slif SN 29/32, v= 500 ml

Cantitate
Categorii : Baloane Kjeldhal

Cod produs: PRE10005054

Balon Kjeldhal cu Slif SN 29/32, v= 500 ml

Balon Kjeldhal  cu Slif SN 29/32, v= 500 ml

Top